برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری

برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری


برگزاری جلسه هم اندیشی با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد در سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری

 
 
حجت الاسلام سیدناصر حیدری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد در جلسه ای با حضور عباس ملازینلی معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و مدیران این سازمان حضور یافت. در این جلسه پیرامون حوزه کاری و ماموریتهای سازمان بحث و تبادل نظر و هم اندیشی لازم صورت گرفت.