برگزاری جلسه ستاد نوروزی سازمان فرهنگی ورزشی جتماعی

برگزاری جلسه ستاد نوروزی سازمان فرهنگی ورزشی جتماعی


برگزاری جلسه ستاد نوروزی سازمان فرهنگی ورزشی جتماعی

جلسه ستاد نوروزی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با حضور  محمد رضا پیر نیا مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی ، مسعود تاج آبی مدیر عامل سازمان فاوا ، محمد سیفی رئیس اداره اجرائیات شهرداری و سایر مسئولان سازمان برگزار گردید.