برگزاری جلسات داخلی برنامه ریزی دهه فجر

برگزاری جلسات داخلی برنامه ریزی دهه فجر


برگزاری جلسات داخلی برنامه ریزی دهه فجر

مدیر عامل و کارکنان سازمان فرهنگی ورزشی طی جلساتی به برنامه ریزی  فعالیت های سازمان طی دهه فجر امسال پرداختند.

مجموعه فعالیت های سازمان شامل موارد ذیل خواهد بود.

اجرای سلسله جشنهای فجر نور ویژه کارکنان شهرداری در تالار شهر

برگزاری جشن نور ویژه بانوان عضو کانون های فرهنگی هنری مساجد استان

توزیع بسته های پذیرایی در پایان برنامه نور افشانی شب 22 بهمن

برپایی ایستگاه نقاشی کودک در ابتدای مسیر راهپیمایی روز 22 بهمن

توزیع هدایای فرهنگی در میان کودکان شرکت کننده در راهپیمایی

برگزاری جام های ورزشی در رشته های مختلف