برگزاری جشن پیروزی در میدان آزادی

برگزاری جشن پیروزی در میدان آزادی


برگزاری جشن پیروزی در میدان آزادی

جشن پیروزی انقلاب اسلامی صبح روز 22 بهمن ماه در میدان آزادی برگزار گردید.
این جشن به همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و با حضور افتخاری هنرمندان، مجریان و گروه های هنری استان یزد در شروع مسیر راهپیمایی واقع در میدان آزادی برگزار گردید.
همچنین در پایان جشن با رها سازی 38 کبوتر به نشانه سی و هشتمین سال پیروزی انقلاب اسلامی راهپیمایی به سمت میدان امیر چخماق آغاز گردید.