برگزاری جشن های مقاومت و پیروزی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

برگزاری جشن های مقاومت و پیروزی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر