برگزاری جشن سیار نوروزی در پارک شادی

برگزاری جشن سیار نوروزی در پارک شادی


برگزاری جشن سیار نوروزی در پارک شادی

جشن سیار نوروزی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با حضور میهمانان نوروزی و همشهریان یزدی در پارک شادی برگزار شد.