برگزاری جشن سیار نوروزی در پارک شادی

برگزاری جشن سیار نوروزی در پارک شادی

جشن سیار نوروزی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با حضور میهمانان نوروزی و همشهریان یزدی در پارک شادی برگزار شد.