برگزاری جشن بزرگ روزه اولی ها

برگزاری جشن بزرگ روزه اولی ها


برگزاری جشن بزرگ روزه اولی ها

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد برای سومین سال متوالی جشن روزه  اولی ها ویژه دانش آموزانی که تازه به سن تکلیف رسیده اند را با همکاری اداره کل آموزش و پرورش یزد برگزار می کند.