برگزاری جشن اعیاد شعبانیه و افتتاح میدان حج

برگزاری جشن اعیاد شعبانیه و افتتاح میدان حج