برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی در دبستان کوچک زاده

برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی در دبستان کوچک زاده


برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی در دبستان کوچک زاده

همزمان با گرامی داشت هفته معلم و همچنین هفته سلامت جشنواره فرهنگی ورزشی با شعار «معلم سالم، دانش آموز پویا با ورزش» صبح دوشنبه 13اردیبهشت در دبستان پسرانه کوچک زاده یزد برگزار شد.
این همایش که به همت سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و با همکاری هیئت ورزشهای همگانی یزد و همچنین دانشگاه علوم پزشکی یزد برگزار شد، دانش آموزان به اجرای مسابقات طناب زنی و مسابقات هفت سنگ وداژبال (وسطی) پرداختند.
گفتنی است این همایش با حضور اقای شاکری شمسی فرماندار یزد، محمدرضادشتی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی ، ساجدی فر رییس روابط عمومی شهرداری یزد، امیراعظم صحتمند سرپرست هیئت ورزشهای همگانی استان ، سیدحسین سیدعربی، رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان یزد، پورصاحبی نایب رئیس بانوان هیئت ورزشهای همگانی شهرستان یزد برگزار شد. دراین مراسم ابتدا فرمانداریزد ضمن تبریک هفته معلم سخنانی را  در مورد مقام معلم و لزوم احترام به معلمان بیان نمودند.
در پایان این همایش به همه دانش آموزان حاضر جوایزی اهداشد.