برگزاری جشنواره شعر زنان آفتاب

برگزاری جشنواره شعر زنان آفتاب


برگزاری جشنواره شعر زنان آفتاب

جشنواره شعر زنان آفتاب برگزار شد
 
با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و کانون خادمیاری شعر و ادب دفتر آستان قدس رضوی یزد، جشنواره شعر زنان آفتاب(ویژه همایش ملی فرهنگ رضوی) در نکو داشت بانو ستی فاطمه، منتسب به بانو گوهرشاد و همسر امیرچقماق، با حضور شاعران مطرح ملی و استانی، جمعی از مسئولان و شهروندان یزدی در مجموعه امیرچقماق یزد برگزار شد.