برگزاری جشنهای دهه کرامت در محلات مختلف

برگزاری جشنهای دهه کرامت در محلات مختلف


برگزاری جشنهای دهه کرامت در محلات مختلف

برگزاری جشنهایی به مناسبت دهه کرامت در محلات مختلف شهر جهانی یزد برگزار میشود