برگزاری جشنهای دهه کرامت در محلات مختلف

برگزاری جشنهای دهه کرامت در محلات مختلف

برگزاری جشنهایی به مناسبت دهه کرامت در محلات مختلف شهر جهانی یزد برگزار میشود