برگزاری اولین مسابقه قصه گویی خانوادگی

برگزاری اولین مسابقه قصه گویی خانوادگی

اولین مسابقه قصه گویی خانوادگی
 
یک خانه، چند قصه گو
 
جمعه 20 تیرماه ساعت ۲۰
 
پخش زنده از صفحه اینستاگرام @yazdfarhang