برگزاري همايش *رفاقت به سبك ماهواره*

برگزاري همايش *رفاقت به سبك ماهواره*


برگزاري همايش *رفاقت به سبك ماهواره*

 

 
به گزارش روابط عمومي سازمان ،اين همايش با موضوع جنگ نرم در حوزه رسانه در روز شنبه مورخ 21 آبان در محل سينما دانش آموز برگزار شد.

در اين همايش كه با همكاري گروه شهيد مجاهد سيدعباس موسوي در سينما دانش آموز برگزار شد تاثير گذاري برنامه هاي شبكه هاي ماهواره اي بر مردم و جامعه

توسط دكتر داود نعمتي عضو هيئت علمي دانشكده صدا و سيما و دبير همايش ملي جنگ نرم و رسانه بررسي شد.

لازم به ذكر است گوشه هايي از برنامه هاي اين شبكه هاي ماهواره اي در سان پخش وسپس مورد بررسي  قرار گرفت.