برگزاري اولين جلسه كارگروه ورزشي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد

برگزاري اولين جلسه كارگروه ورزشي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد


برگزاري اولين جلسه كارگروه ورزشي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد

به گزارش روابط عمومي سازمان اولين جلسه كار گروه ورزشي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد با حضور جناب آقاي خباز زاده عضو شوراي اسلامي شهر و مسئول ورزش هاي همگاني ،آقاي حسيني نماينده آتش نشاني ، آقاي شمشيري نماينده سازمان رفاهي تفريحي و تعدادي از برادران فعال در زمينه ورزشي در شهرداري يزد تشكيل گرديد.

در ابتداي جلسه پس از قرائت قرآن، آقاي ابوئي مدير سازمان فرهنگي ورزشي طي سخناني ضمن خوش آمد گويي به حضار جلسه ، هدف از برگزاري اين جلسه را كمك به گسترش ورزشهاي همگاني در سطح شهر و تشويق پرسنل شهرداري به ورزش كردن عنوان كردند در ادامه جلسه جناب آقاي خباززاده عضو شوراي اسلامي شهر با اشاره به لزوم برنامه ريزي جهت پر كردن اوقات فراغت پرسنل شهرداري و فرزندان آنها تأكيد كردند ساخت زمين ها و مجموعه هاي ورزشي در سطح شهر بايد در دستور كار سازمان فرهنگي ورزشي قرار گيرد در ادامه ساير حضار به برگزاري مسابقات ورزشي از جمله مسابقات فوتبال بين كارمندان سازمانهاي شهرداري تأكيد كردند در پايان مقرر گرديد حاضران در جلسه برنامه ها و طرح هاي خود را در اين زمينه آماده كرده و جلسه بعد در مورد آنها بحث و تبادل نظر شود.