برپایی نمایشگاه "در حریم ریحانه" در یزد

برپایی نمایشگاه "در حریم ریحانه" در یزد


برپایی نمایشگاه "در حریم ریحانه" در یزد

نمایشگاه "در حریم ریحانه" به مناسبت 17 دیماه روز کشف حجاب در فرهنگسرای خانواده یزد گشایش یافت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی-ورزشی شهرداری یزد، این نمایشگاه که به مدت 15 روز در این فرهنگسرا دایر خواهد بود از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر به

جز روزهای تعطیل پذیرای علاقمندان خواهد بود. در این نمایشگاه اسناد حجاب در ادیان مختلف و تصاویری از زنان تازه محجب شده و روانشناسی حجاب در آیات قرآن در کنار

پاسخگویی به شبهات مربوط به حجاب ارائه شده است