برپايي كلاس استخر ويژه بانوان پرسنل شهرداري يزد

برپايي كلاس استخر ويژه بانوان پرسنل شهرداري يزد


برپايي كلاس استخر ويژه بانوان پرسنل شهرداري يزد


سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري يزد در راستاي ترويج فرهنگ ورزش در بين بانوان، يك  سانس استخر ويژه بانوان براي 40 نفر از كارمندان شهرداري در مجموعه ورزشي بانوان كوثر از تيرماه 89