برندگان قرعه کشی اختتامیه المپیاد ورزشی محلات شهر یزد

برندگان قرعه کشی اختتامیه المپیاد ورزشی محلات شهر یزد


 

برندگان قرعه کشی اختتامیه دومین دوره المپیاد ورزشی محلات شهر یزد به شرح زیر می باشد.

برندگان محترم می توانند  جهت دریافت جوایز خود در ساعات اداری به سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد واقع در بلوار شهید صدوقی جنب فرهنگسرای شهرداری - بخش ورزشی مراجعه نمایند.

  • برندگان محترم حداکثر تا تاریخ 94/06/31 با همراه داشتن کارت شناسایی و ته فیش قرعه کشی  به سازمان فرهنگی ورزشی مراجعه نمایند
  • برندگان باید از افراد ثبت نام کننده و شرکت کننده در مسابقات  باشند.
  • نفرات اول تا سوم مسابقات مشمول دریافت جوایز نمی باشند.
رشته ورزشی بانوان / اقایان شماره فیش
برندگان قرعه کشی مسابقات انفرادی
دوچرخه اقایان 3433
دوچرخه اقایان 3137
دارت اقایان 1070
دارت اقایان 1069
دارت اقایان 1076
دارت اقایان 1075
شطرنج اقایان 2716
شطرنج اقایان 1697
شطرنج اقایان 1483
شطرنج اقایان 2719
بدمینتون اقایان 1717
بدمینتون اقایان 3201
بدمینتون اقایان 3210
بدمینتون اقایان 3209
کاراته اقایان 1916
کاراته اقایان 1919
کاراته اقایان 1909
کاراته اقایان 1905
دوومیدانی اقایان 1674
دوومیدانی اقایان 1482
دوومیدانی اقایان 1479
دوومیدانی اقایان 1675
تیراندازی اقایان 2837
تیراندازی اقایان 2830
تیراندازی اقایان 1800
تیراندازی اقایان 2820
تنیس روی میز اقایان 2033
تنیس روی میز اقایان 2028
تنیس روی میز اقایان 3649
تنیس روی میز اقایان 2021
دوومیدانی بانوان 3208
دوومیدانی بانوان 2542
دوومیدانی بانوان 2547
دوومیدانی بانوان 1755
بدمینتون بانوان 2720
بدمینتون بانوان 3205
بدمینتون بانوان 3207
بدمینتون بانوان 3203
تیراندازی بانوان 1224
تیراندازی بانوان 1658
تیراندازی بانوان 1617
تیراندازی بانوان 1206
دارت بانوان 2673
دارت بانوان 2804
دارت بانوان 1757
دارت بانوان 2502
کاراته بانوان 3204
کاراته بانوان 1816
کاراته بانوان 1846
کاراته بانوان 1826
تنیس روی میز بانوان 3017
تنیس روی میز بانوان 2634
تنیس روی میز بانوان 1052
تنیس روی میز بانوان 2624
  بانوان 1493
  بانوان 1494
  بانوان 1676
  بانوان 1491
برندگان قرعه کشی مسابقات تیمی
هفت سنگ بانوان 2667
هفت سنگ بانوان 1096
والیبال بانوان 2674
والیبال بانوان 2271
داژبال بانوان 1825
داژبال بانوان 2429
بسکتبال بانوان 1505
بسکتبال بانوان 1451
فوتبال   اقایان 3313
فوتبال   اقایان 3312
بسکتبال اقایان 1995
بسکتبال اقایان 2799
والیبال اقایان 1797
والیبال اقایان 1799
برندگان قرعه کشی وام
دارت اقایان 1071
تنیس روی میز بانوان 2617
  بانوان 1487
تنیس روی میز بانوان 2030
تنیس روی میز بانوان 2291
  بانوان 1714
  اقایان 1830
  بانوان 1756