برافراشتن پرچم امام رضا علیه السلام

برافراشتن پرچم امام رضا علیه السلام


برافراشتن پرچم امام رضا علیه السلام

برافراشتن پرچم امام رضا علیه السلام با حضور خادمان حرم رضوی، شنبه 22 تبرماه ساعت 21 در انتهای خیابان امام خمینی، میدان امام رضا(ع) انجام میشود.