بحر عشق

بحر عشق


بحر عشق

بحر عشق "یادنامه نکوداشت شارق یزدی" در روز چهارشنبه 8 آبان ماه ساعت 18:00 درتالار فرهنگ واقع در بلواردانشجو برگزار میشود.