با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ طرح هوشمند سازی خدمات شهری اجرا می شود

با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ طرح هوشمند سازی خدمات شهری اجرا می شود


با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ طرح هوشمند سازی خدمات شهری اجرا می شود

با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛
طرح هوشمند سازی خدمات شهری اجرا می شود
عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری با مجید بیکی سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد دیدار کرد.
در این دیدار پیرامون افزایش همکاری این دو سازمان شهرداری یزد به ویژه در حوزه های اطلاع رسانی و فرهنگ سازی استفاده از سامانه آنلاین شهروندی و استقبال از طرح هوشمندسازی خدمات شهری بحث و تبادل نظر شد.