با حضور باستانی کاران و هنرمندان؛ نمای پهلوانی در گذر فرهنگ و هنر برگزار شد

با حضور باستانی کاران و هنرمندان؛ نمای پهلوانی در گذر فرهنگ و هنر برگزار شد


با حضور باستانی کاران و هنرمندان؛ نمای پهلوانی در گذر فرهنگ و هنر برگزار شد

با حضور باستانی کاران و هنرمندان؛
نمای پهلوانی در گذر فرهنگ و هنر برگزار شد
با همت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و مشارکت اداره کل ورزش و جوانان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، چهارم و پنجم تیرماه، آیین نمای پهلوانی با حضور باستانی کاران، هنرمندان و مسئولان شهری و استانی در گذر فرهنگ و هنر مازاری ها یزد برگزار شد.
تئاتر خیابانی، شاهنامه خوانی، نقاشی، خطاطی  سفالگری و اجرای آیین باستانی بخشی از برنامه های اجرا شده در نمای پهلوانی بود.