با حضور اعضای شورای شهر و شهردار یزد؛ از پروژه های عمرانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بازدید به عمل آمد

با حضور اعضای شورای شهر و شهردار یزد؛ از پروژه های عمرانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بازدید به عمل آمد


با حضور اعضای شورای شهر و شهردار یزد؛ از پروژه های عمرانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بازدید به عمل آمد

با حضور اعضای شورای شهر و شهردار یزد؛

از پروژه های عمرانی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری بازدید به عمل آمد

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، صبح بیست و هفتم شهریورماه جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر در همراهی با جمال الدین عزیزی شهردار و عباس ملازینلی رئیس و کارشناسان عمران سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از پروژه های عمرانی این سازمان بازدید به عمل آوردند.
شایان ذکر است در جریان بازدید از فرهنگسرای شهرداری، زمین ورزشی محله خلف باغ، فرهنگسرای شهید حسن پور، باغ فخار و محل احداث سینما رو باز پارک مارکار، پیرامون تکمیل و میزان پیشرفت پروژه ها و اعتبارات آنان بحث و تبادل نظر شد.