باشگاه سفیران شهروندی"سفیران غدیر"

باشگاه سفیران شهروندی"سفیران غدیر" 

 

 

یکی از مهم‌ترین و بزرگترین اعیاد مذهبی
 برای شیعیان و عاشقان امامت و ولایت عید غدیر خم است.

عاشقان حضرت علی (ع) هرساله با
 آداب و رسومی که اهل بیت به آن اشاره کرده‌اند
با این تفکر و فرمان الهی، تجدید عهدی دوباره، می‌کنند.