بازدید نوروزی از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

بازدید نوروزی از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست


بازدید نوروزی از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست

مدیر عامل و پرسنل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با همراهی جمعی از هنرمندان استان از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست بازدید کردند.

در این بازدید  هنرمندان حاضر برنامه ای شاد را برای کودکان این مرکز اجرا نمود. همچنین  از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی و هنرمندان هدایایی به کودکان این مرکز اهدا گردید.
در پایان محمد رضا پیرنیا مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری با تقدیم هدایایی از زحمات پرسنل و مربیان این مرکز قدردانی کرد.

مهدی جاور، مهدی صفوی زاده، علی جاور، حسین افروز، وحید عارفعلی، سجاد جنتی، علی قریشی و جواد اسلامی زارچ از جمله هنرمندانی بودند که با حضور افتخاری خود برای بچه ها به اجرای برنامه پرداختند.