بازدید معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از دبیرخانه ملی همکلاسی آسمانی

بازدید معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از دبیرخانه ملی همکلاسی آسمانی


بازدید معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از دبیرخانه ملی همکلاسی آسمانی

 
 
 عباس ملازینلی به همراه قائم مقام این سازمان با حضور در اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان یزد، از دبیرخانه ملی همکلاسی آسمانی بازدید کرد.