بازدید مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد از فرهنگسرا ی قرآن و عترت و فرهنگسرای خانواده

بازدید مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد از فرهنگسرا ی قرآن و عترت و فرهنگسرای خانواده


بازدید مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد از فرهنگسرا ی قرآن و عترت و فرهنگسرای خانواده

به گزارش روابط عموی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد ،مدیر عامل این سازمان در بازدید از فرهنگسرای قرآن و عترت (علیهم السلام) ضمن بررسی مشکلات موجود، از تدوین برنامه های راهبردی این فرهنگسرا در آینده ای نزدیک خبر داد.بررسی فعالیتهای انجام شده در حوزه گسترش فرهنگ آشنایی و انس با قرآن و عترت (علیهم السلام) از دیگر برنامه های این بازدید بود. همچنین سید حسن حسینی مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد در بخش دوم، از فرهنگسرای خانواده بازدید و طی آن به بررسی نواقص موجود پرداخت .ایشان در ادامه به بنیادین بودن حرکت  فرهنگسرا در راستای ارتقاء فرهنگی خانواده ها و تقویت مؤلفه های تحکیم آن اشاره نمود و گفت با جهت گیری صحیح و ایجاد هم افزایی دستیابی به اهداف فوق میسر خواهد بود.