بازدید رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد

بازدید رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد


بازدید رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد

رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد بازدید کرد

عباس ملازینلی رییس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در جریان دیدار با سیدحسین پیغمبری مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، از پارک هوش هیجانیeq ،کلبه بازی فکری، کلبه بازی آبی، کلبه جلسه مادران، کلبه کشاورزی و آشنایی با گیاهان ومحیط بازی ماسه کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان بلوار امیر کبیر بازدید کرد.