بازدید رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از روند آماده سازی جشن بزرگ وحدت و آیین استقبال مردمی از ریاست جمهوری

بازدید رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از روند آماده سازی جشن بزرگ وحدت و آیین استقبال مردمی از ریاست جمهوری


بازدید رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از روند آماده سازی جشن بزرگ وحدت و آیین استقبال مردمی از ریاست جمهوری

بازدید رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از روند آماده سازی جشن بزرگ وحدت و آیین استقبال مردمی از ریاست جمهوری 
 
صبح جمعه، هفدهم آبان ماه، عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در همراهی با جمال الدین عزیزی شهردار یزد با حضور در میدان امیرچقماق، از روند آماده سازی برگزاری جشن بزرگ وحدت و آیین استقبال و دیدار مردمی با دکتر حسن روحانی بازدید کردند.
گفتنی است صبح نوزدهم آبان ماه و در نخستین روز از هفته وحدت، رئیس جمهوری در همراهی با کاروان تدبیر و امید با حضور در استان یزد، در میدان امیرچقماق با مردم این استان دیدار خواهد داشت.
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در برگزاری جشن بزرگ وحدت و فراهم آوردن میزبانی شایسته از کابینه دولت در شهر یزد مشارکت دارد.