بازدید رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری از پروژه های عمرانی این سازمان

بازدید رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری از پروژه های عمرانی این سازمان


بازدید رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری از پروژه های عمرانی این سازمان

بازدید رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری از پروژه های عمرانی این سازمان

عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از پروژه های عمرانی فرهنگسراي منطقه 3، خانه وقفي مسجدمحله كوچه بيوك، كانون فرهنگي مسجد امام سجاد(ع)، فرهنگسراي شهيد حسن پور و پروژه حصار كشي و ساماندهي زمين ورزشي شاه ابوالقاسم بازدید کرد.