بازدید رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری از دفتر روزنامه بشارت یزد

بازدید رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری از دفتر روزنامه بشارت یزد


بازدید رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری از دفتر روزنامه بشارت یزد

در بازدید رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری از دفتر روزنامه بشارت یزد مطرح شد؛

مدیریت واحد شهری زمینه ساز خدمت شایسته به شهروندان

عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در بازدید از دفتر روزنامه بشارت یزد با بیان اینکه طرح مدیریت واحد شهری زمینه ساز خدمت شایسته به شهروندان است، عنوان کرد: در صورت اجرایی این طرح، شاهد تحولی شگرف در خدمت رسانی به شهروندان خواهیم بود و مدیریت شهری یزد به استاندارد های جهانی نزدیک می شود.