بازدید اعضای شورای شهر یزد از نمایشگاه مهربانوی کار آفرین


سیده حمیده وزیری، عزت یادگار، ملیحه امینی، حجت الاسلام مطهریان و وحیدرضا خباز زاده، اعضای شورای اسلامی شهر یزد، امروز(دوشنبه) از نمایشگاه مهربانوی کارآفرین بازدید کردند.