بازدید اعضای شورای شهر و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از تعدادی از پروژه های عمرانی

بازدید اعضای شورای شهر و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از تعدادی از پروژه های عمرانی


بازدید اعضای شورای شهر و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از تعدادی از پروژه های عمرانی


جمعی از اعضای شورای شهر یزد و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد از چندین پروژه عمرانی شهرداری یزد در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شهر یزد بازدید کرده و از نزدیک روند پیشرفت کار را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، در حال حاضر مجموعه شهرداری یزد 33 پروژه عمرانی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و گردشگری در دستور کارخود دارد که ازجمله آنها احداث مرکز «DIC»  و مرمت باغ فخار و باغ گلکار است.

مرکز «DIC» قرار است به عنوان مرکز نگهداری معتادان متجاهر و ترک اعتیاد راه اندازی شود و باغ گلکار نیز به عنوان فرهنگسرای بانوان کاربری شود.

گفتنی است در این بازدید محسن عباسی هرفته رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای شهر، ونوس عامری رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر ،الهه جورابی عضو کمیسیون عمران شورای شهر، عباسی ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و جمعی از مدیران این سازمان حضور داشتند.