بازدید از پروژه های فرهنگی اجتماعی ورزشی

بازدید از پروژه های فرهنگی اجتماعی ورزشی


بازدید از پروژه های فرهنگی اجتماعی ورزشی

بازدید از پروژه های فرهنگی اجتماعی ورزشی

زمین چمن مصنوعی پارک امام سجاد (ع)، زمین ساحلی پارک غدیر، مجموعه ورزشی کوی توحید، زمین ورزشی پنبه کاران، پلاتو تاتر پارک هفتم تیر، سینما روباز مارکار، زمین ورزشی شهدای محراب، زمین ساحلی نعیم آباد