بازدید از مجموعه باغ فخار و باغ گلکار

بازدید از مجموعه باغ فخار و باغ گلکار


بازدید از مجموعه باغ فخار و باغ گلکار

 ☑️رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد:

 
??در تحقق شهروند آگاه و شهری آباد از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود
 
??عباس ملازینلی رئیس #سازمان_فرهنگی_اجتماعی_ورزشی_شهرداری_یزد  در همراهی با سیدحسین پیغمبری مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان از مجموعه باغ فخار و باغ گلکار زیر نظر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری و همچنین خانه آذریزدی زیر نظر اداره کل کانون پرورش فکری استان یزد بازدید کردند.
 
??عباس ملازینلی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در این بازدید با بیان اینکه کانون پرورش فکری همیشه مرکز آفرینش خلاقیت بوده است؛ عنوان کرد: کانون همواره توانسته با خلاقیت و ارائه خدمات بدیع فرهنگی، هنری و اجتماعی نقش به سزایی در تربیت چهره های موثر فرهنگی و هنری ایفا کند.
 
??وی در ادامه افزود: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان می توانند با مشارکت، همفکری و استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود گام بلندی در ارتقای فرهنگی یزد برداشته و همچنان نسل فرهیخته ای را به جامعه تحویل دهند و در این مسیر ضمن بهره گرفتن از تجارب فرهیختگان و سرمایه های انسانی موجود، مقام شامخ آن ها را نیز ارج نهند.
 
??ملازینلی خاطرنشان کرد: سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در پیشبرد اهداف بلند و کارشناسی شده خود در حوزه فعالیت های پنج گانه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، گردشگری و آموزش شهروندی دست همراهان و همفکران گرانقدر خود را به گرمی خواهد فشرد و در جهت داشتن شهروند آگاه و شهری آباد از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.
 
?? روابط عمومی #سازمان_فرهنگی_اجتماعی_ورزشی_شهرداری_یزد