بازديد سركار خانم مرشدي از پيست اسكيت و سينما چهار بعدي سازمان فرهنگي ورزشي

بازديد سركار خانم مرشدي از پيست اسكيت و سينما چهار بعدي سازمان فرهنگي ورزشي


بازديد سركار خانم مرشدي از پيست اسكيت و سينما چهار بعدي سازمان فرهنگي ورزشي

به گزارش روابط عمومي سازمان صبح ديروز سركار خانم مرشدي مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز همراه با مدير عامل سازمان و چندي از همكاران ابتدا در پارك بزرگ شهر حضور يافتند و در حضور مربي اسكيت، در مورد راه اندازي پيست اسكيت سازمان فرهنگي ورزشي و رفع مشكلات موجود مذاكره نمودند.

سپس با حضور در پارك شهداي هفتم تير از سينما چهاربعدي سازمان كه به زودي افتتاح مي گردد بازديد نموده و آقاي ابويي درخواست هاي خود را براي آماده سازي محيط اطراف سينما چهاربعدي براي افتتاح آن به خانم مرشدي ارائه نمودند.

در پايان يك سانس فيلم چهاربعدي براي مدير عامل سازمان پارك ها و فضاي سبز و هيئت همراه پخش گرديد، كه مورد استقبال آنان قرار گرفت.

 

بازديد سركار خانم مرشدي از پيستت اسكيت و سينما 4بعدي سازمان فرهنگي ورزشي

 

بازديد سركار خانم مرشدي از پيستت اسكيت و سينما 4بعدي سازمان فرهنگي ورزشي

 

بازديد سركار خانم مرشدي از پيستت اسكيت و سينما 4بعدي سازمان فرهنگي ورزشي

 

بازديد سركار خانم مرشدي از پيستت اسكيت و سينما 4بعدي سازمان فرهنگي ورزشي

 

بازديد سركار خانم مرشدي از پيست اسكيت و سينما 4بعدي سازمان فرهنگي ورزشي

 

بازديد سركار خانم مرشدي از پيست اسكيت و سينما 4بعدي سازمان فرهنگي ورزشي

 

بازديد سركار خانم مرشدي از پيست اسكيت و سينما 4بعدي سازمان فرهنگي ورزشي