بازارچه خیریه بوی عیدی برگزار می شود

بازارچه خیریه بوی عیدی برگزار می شود


بازارچه خیریه بوی عیدی برگزار می شود

بازارچه خیریه بوی عیدی برگزار می گردد.

بازارچه خیریه "بوی عیدی" با مشارکت سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، دانشکده داروسازی و کانون امام علی (ع) دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی(ره)   برگزار می شود.

این بازارچه در روزهای 16 و 17 اسفند از ساعت 8:30 لغایت 15  در محل دانشکده داروسازی  پردیس علوم پزشکی واقع در روبروی بیمارستان شاه ولی دایر می باشد.

لازم به ذکر است عواید حاصل از این بازارچه  به کودکان بی بضاعت اختصاص می یابد.