ایستگاه نقاشی

ایستگاه نقاشی


ایستگاه نقاشی

ایستگاه نقاشی به مناسبت هفته قوه قضاییه و هفته مبارزه با مواد مخدر و با شعار "برای پیشگیری از اعتیاد یاری گر هم باشیم" در روز جمعه مورخ 7 تیرماه در پارک بزرگ شهر برگزار میگردد.