ایستگاه نقاشی و سازه های گلی

ایستگاه نقاشی و سازه های گلی


ایستگاه نقاشی و سازه های گلی

 ایستگاه نقاشی و سازه های گلی به مناسبت روز بدون پلاستیک و سالروز ثبت جهانی یزد در روز پنجشنبه 20 تیرماه ساعت 19 در پارک شادی برگزار میشود.