ایستگاه نقاشی "دنیای رنگارنگ من" در پارک غدیر برگزار می شود

ایستگاه نقاشی "دنیای رنگارنگ من" در پارک غدیر برگزار می شود


ایستگاه نقاشی "دنیای رنگارنگ من" در پارک غدیر برگزار می شود

دومین ایستگاه نقاشی کودک ویژه ایام نوروز با عنوان  " دنیای رنگارنگ من" فردا (7 فروردین ماه)  ساعت 17همراه با جوایز ارزنده  در پارک غدیر برگزار می شود.