ایستگاه مشاوره حقوقی و قضایی

ایستگاه مشاوره حقوقی و قضایی


ایستگاه مشاوره حقوقی و قضایی

 

 

ایستگاه مشاوره حقوقی و قضایی با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با هدف افزایش اطلاعات حقوقی و قضایی شهروندان، پاسخ گویی به سئوالات حقوقی و قضایی آحاد جامعه و استماع انتقادات، پیشنهادات و نقطه نظرات مردمی، میز خدمت دادگستری در پارک هفتم تیر یزد برپا شد.