ایستگاه سلامت به مناسبت اعیاد قربان تا غدیر

ایستگاه سلامت به مناسبت اعیاد قربان تا غدیر


ایستگاه سلامت به مناسبت اعیاد قربان تا غدیر

 ایستگاه سلامت به مناسبت اعیاد قربان تا غدیربا چکاپ کامل سلامتی به صورت رایگان از ۲۱ مرداد الی ۳ شهریور درمحلات مختلف شهر یزدبرگزار میشود.