ایستگاه سلامت

ایستگاه سلامت


ایستگاه سلامت

ایستگاه سلامت  مواردی از جمله چکاپ کامل سلامتی، مشاوره تغذیه و ویزیت  توسط پزشکان مجرب را به صورت رایگان در روز پنجشنبه 27 تیرماه از ساعت 9 الی 13 در بلوار صابر یزدی _ جنب فرهنگسرای بهمن _ مسجد شهدا انجام میدهند.