آگهی مزایده عمومی سالن های ورزشی و سینما 4 بعدی

آگهی مزایده عمومی سالن های ورزشی و سینما 4 بعدی


آگهی مزایده عمومی سالن های ورزشی و سینما 4 بعدی

مزایده تا روز شنبه مورخ 16 بهمن ماه 1395 تمدید گردید

 

سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري یزد در نظر دارد بهره برداري از سالن هاي ورزشي صاحب الزمان (عج) و زارچي پور و سینما چهار بعدي را از طریق مزایده کتبي براي مدت 12 ماه با نرخ پایه اعلام شده توسط کارشناس رسمي دادگستري به افراد حقیقي یا حقوقي واجد شرایط واگذار نماید. علاقه  مندان مي توانند با واریز مبلغ 400/000 ریال به حساب  2008615333  نزد بانك تجارت شعبه طالقاني یزد و ارائه رسید آن به دبیرخانه سازمان  واقع در یزد ،بلوار شهید صدوقي(ره) ، جنب فرهنگسراي شهرداري یزد نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  37254444- 035 داخلی 243 تماس حاصل نمایند.

سپرده شرکت در مزایده:

واریز وجه به حساب سپرده سازمان، ارائه اوراق مشارکت بي نام و یا ارائه ضمانت نامه معتبر بانکي که در جدول ذیل تعیین گردیده است.

  • سازمان در رد یا قبول پیشنهادها مختار مي باشد.
  • هزینه هاي مربوط به انتشار آگهي به عهده برنده مزایده خواهد بود.

آخرین مهلت قبول پیشنهادها تا ساعت 12 صبح روز شنبه مورخ 1395/11/09 می باشد و  پیشنهادها  ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1395/11/11  در محل شهرداری مرکزی یزدمفتوح خواهد شد.

ضمنا سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج مي باشد.

 

ردیف

نام محل

آدرس

نوع کاربری

نرخ پایه ماهیانه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

1

سالن زارچی پور

یزد بلوار نواب صفوی کوچه نصر آباد

ورزش های توپی

28/000/000

16/800/000

2

سالن حضرت صاحب الزمان(عج)

یزد خیابان مهدی جنب مسجد صاحب الزمان (عج)

ورزش های غیر توپی

8/000/000

4/800/000

3

سینما چهار بعدی

یزد خیابان کاشانی پارک شهدای هفتم تیر

سینمایی

22/000/000

13/200/000