آگهی مزایده عمومی بهره برداری ازتابلوهای تبلیغاتی شهریزد

آگهی مزایده عمومی بهره برداری ازتابلوهای تبلیغاتی شهریزد


آگهی مزایده عمومی بهره برداری ازتابلوهای تبلیغاتی شهریزد

 

 

 

سازمان رفاهي تفريحي شهرداري يزد در نظر دارد بهره برداري از تابلوها ی تبليغاتي را از طريق برگزاري مزايده عمومي به كانونهاي تبليغاتي واجد شرايط و داراي مجوزهاي لازم  به مدت یک  سال واگذار نمايد . علاقه مندان مي توانند با واريز مبلغ 200/000 ريال به حساب700791451910  (غیرقابل استرداد ) نزد بانك شهر  شعبه شهرداري يزد و ارائه رسيد آن به دبيرخانه سازمان واقع در  يزد - خيابان كاشاني – كوچه لاله (ساختمان اداری کارخانه جنوب )  سازمان رفاهي تفريحي شهرداري يزد،  نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايد . يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره                                        تلفن : 1-38277650-035   واحد تبليغات تماس حاصل نمائيد  .

آخرين مهلت قبول پيشنهاد ها  تا  ساعت 13 روز  چهار شنبه    مورخ 1395/8/12 مي باشد و كليه پيشنهادها روز پنجشنبه    مورخ1395/8/13 ساعت 9 صبح مفتوح خواهد شد.

تاریخ چاپ آگهی نوبت اول 26/7/1395

تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم 3/8/1395