آگهی مزایده عمومی بهره برداری ازتابلوهای تبلیغاتی شهریزد

آگهی مزایده عمومی بهره برداری ازتابلوهای تبلیغاتی شهریزد

 

 

 

سازمان رفاهي تفريحي شهرداري يزد در نظر دارد بهره برداري از تابلوها ی تبليغاتي را از طريق برگزاري مزايده عمومي به كانونهاي تبليغاتي واجد شرايط و داراي مجوزهاي لازم  به مدت یک  سال واگذار نمايد . علاقه مندان مي توانند با واريز مبلغ 200/000 ريال به حساب700791451910  (غیرقابل استرداد ) نزد بانك شهر  شعبه شهرداري يزد و ارائه رسيد آن به دبيرخانه سازمان واقع در  يزد - خيابان كاشاني – كوچه لاله (ساختمان اداری کارخانه جنوب )  سازمان رفاهي تفريحي شهرداري يزد،  نسبت به دريافت اسناد مزايده اقدام نمايد . يا جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره                                        تلفن : 1-38277650-035   واحد تبليغات تماس حاصل نمائيد  .

آخرين مهلت قبول پيشنهاد ها  تا  ساعت 13 روز  چهار شنبه    مورخ 1395/8/12 مي باشد و كليه پيشنهادها روز پنجشنبه    مورخ1395/8/13 ساعت 9 صبح مفتوح خواهد شد.

تاریخ چاپ آگهی نوبت اول 26/7/1395

تاریخ چاپ آگهی نوبت دوم 3/8/1395