اکران مستند خاکی از بهشت

اکران مستند خاکی از بهشت

اکران مستند خاکی از بهشت با حضور هنرمندان مطرح کشوری، 17 مهرماه در سینما تک برگزار میشود.