اکران، نقد و بررسی فیلم "متری شش و نیم"

اکران، نقد و بررسی فیلم "متری شش و نیم"


اکران، نقد و بررسی فیلم "متری شش و نیم"

در جشنواره اجتماعی " نه به اعتیاد "،  فیلم "متری شش و نیم"  در روز دوشنبه 3 تیرماه با حضور دکتر سید محمدرضا قائم محمدی (کارشناس جامعه شناسی)، دکتر فرزاد فرهودی (کارشناس روانشناسی) ودکتر محمود دهقان هراتی (کارشناس هنری ) در سالن پردیس سینما تک اکران، نقد و بررسی شد.