اولین پاراالمپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد

اولین پاراالمپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد


اولین پاراالمپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد

اولین پاراالمپیاد ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد گرامیداشت ایام الله دهه فجر، ویژه جانبازان و معلولین در روز یک شنبه 20 بهمن ویژه آقایان و دوشنبه 21 بهمن ویژه بانوان ساعت 15 در سالن  ورزشی جانباز برگزار میشود.