اولین همایش اوج هنر در سال جهاد اقتصادی

اولین همایش اوج هنر در سال جهاد اقتصادی


اولین همایش اوج هنر در سال جهاد اقتصادی

بسمه تعالی

اولین همایش اوج هنر در سال جهاد اقتصادی، یک­شنبه شب، چهارم اردیبهشت برگزار گردید.این همایش با موضوع هنر شیدایی در بزرگداشت سید شهیدان اهل قلم مرتضی آوینی و روز هنر اسلامی و بسیج هنرمندان در محل تالار شهرداری یزد و با همکاری بسیج هنرمنمدان یزد، مرکز حفظ و نشر دفاع مقدس و بنیاد شهید وامورایثارگران در یکشنبه های اول هرماه با حضور هنرمندان بسیجی برگزار می گردد