اولین نشست ارایه سند "آمایش ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد" برگزار شد.

اولین نشست ارایه سند "آمایش ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد" برگزار شد.


اولین نشست ارایه سند "آمایش ورزش محلات شهر میراث جهانی یزد" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد؛ این سند در راستای جمع آوری اطلاعات آماری، نیازسنجی و جامعه شناسی محلات و مناطق مختلف شهر میراث جهانی یزد به منظور برنامه ریزی هرچه دقیق‌تر و کاربردی‌تر در حوزه ورزش شهروندان تدوین و پژوهش شده است.

 موسسه دانش بنیان «فناور وستا» مجری تهیه این سند به سفارش سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد است.