اولین شب شعر بین المللی حسن یوسف

اولین شب شعر بین المللی حسن یوسف


اولین شب شعر بین المللی حسن یوسف

 
 
با حضور شاعرانی از کشورهای جهان و شاعران ملی و استانی
 
 نهم فروردین ساعت ۱۹:۳۰
 
میعادگاه: صحن حسینیه امیرچقماق